DAI+WETH· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng WETH

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WETH

·

5k10k15k20k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x1A3a...f12b
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại0.26%
Trung bình0.44%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng WETH

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi