DAI+WBTC· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng WBTC

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WBTC

·

10k20k30k40k50k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x148a...1736
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại0.23%
Trung bình0.40%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng WBTC

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi