FRAX+FRAXBP· Gửi tiền FRAX Nhận lãi suất bằng FRAXBP

Tổng giá trị bị khóa trong pool FRAX+FRAXBP

·

200400600800
Địa Chỉ Hợp Đồng0xecd7...3234
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm GiữN/A

Giới thiệu về pool này

Vesper FRAX+FRAXBP Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng FRAX tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành FRAXBP và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex fraxusdc
48.00%
Convex For Frax dolafraxbp
46.00%
Đệm Pool6.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền FRAX· Nhận lãi suất bằng FRAXBP

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi