FRAX+FRAXBP· Gửi tiền FRAX Nhận lãi suất bằng FRAXBP

Tổng giá trị bị khóa trong pool FRAX+FRAXBP

·

100200300400
Địa Chỉ Hợp Đồng0xecd7...3234
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper FRAX+FRAXBP Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng FRAX tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành FRAXBP và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex fraxusdc
93.00%
Đệm Pool7.00%
Hiện tại0.58%
Trung bình0.42%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền FRAX· Nhận lãi suất bằng FRAXBP

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi