DAI+PUNK· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng PUNK(Retiring)

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+PUNK

$148·

20406080100120140
Địa Chỉ Hợp Đồng0xeBcF...5F49
Phí phổ thông
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+PUNK Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành PUNK và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Đệm Pool100.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng PUNK

Approve 10x