DAI+DPI· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm DPI

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+DPI

·

100k200k300k400k500k
Địa Chỉ Dợp Dồng0xe4Fe...5d93
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại6.10%+ 6.57% VSP
Trung bình6.17%+ 6.64% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm DPI

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi