DAI+DPI· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng DPI

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+DPI

·

50k100k150k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xe4Fe...5d93
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

The Vesper DAI+DPI Earn pool routers through the corresponding Grow Aggressive DAI Pool to earn yield. That yield is then converted to DPI and streamed to the depositor.

Strategy
Weight
Vesper grow aggressive DAI pool
100%
Hiện tại2.10%
Trung bình2.18%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng DPI

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi