Pool FRAX

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool FRAX

·

1M2M3M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xc149...7ba5
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt FRAX tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex For Frax dolafraxbp
35.00%
Convex For Frax fraxusdc
28.00%
Convex fraxusdc
25.00%
Convex dolafraxbp
10.00%
Đệm Pool2.00%
Mức Lãi Suất 10.62%+ 0.28% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền FRAX· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi