DAI+ETH· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng ETH

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+ETH

·

20k40k60k80k100k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xabfF...9Ef0
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+ETH Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành ETH và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Compound Leverage
77.00%
Convex SUSD 4 Pool
19.00%
Đệm Pool4.00%
Hiện tại1.38%
Trung bình1.38%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng ETH

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi