DAI+ETH· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng ETH

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+ETH

·

50k100k150k200k250k300k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xabfF...9Ef0
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại1.70%
Trung bình1.94%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng ETH

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi