DAI+ETH· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm ETH

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+ETH

·

0.2M0.4M0.6M0.8M1M
Địa Chỉ Dợp Dồng0xabfF...9Ef0
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại2.80%+ 2.35% VSP
Trung bình3.05%+ 2.56% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm ETH

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi