Pool USDC

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

·

200k400k600k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xa8b6...0452
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt USDC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Stargate
48.00%
Convex For Frax dolafraxbp
35.00%
Convex dolafraxbp
12.00%
Đệm Pool5.00%
Mức Lãi Suất 12.02%+ 0.85% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi