Pool USDC

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

·

100k200k300k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xa8b6...0452
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt USDC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex SUSD 4 Pool
49.89%
Stargate
25.00%
Convex For Frax dolafraxbp
2.00%
Đệm Pool23.11%
Hiện tại1.36%+ 1.70% VSP
Trung bình0.80%+ 1.69% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi