Pool RETH

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool RETH

·

20k40k60k80k100k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xDD9F...D6Dd
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt rETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex SUSD 4 Pool DAI
48.00%
Compound Leverage DAI
48.00%
Đệm Pool4.00%
Mức Lãi Suất 0.12%Tài sản 4.75%+ 7.90% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền rETH· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi