ETH+DAI· Gửi tiền ETH Nhận lãi suất bằng DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool ETH+DAI

·

0.2M0.4M0.6M0.8M1M1.2M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xA895...d2B3
Phí phổ thông
1.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper ETH+DAI Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng ETH tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành DAI và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Euler + Vesper + XY
75.00%
Stargate
19.00%
Đệm Pool6.00%
Hiện tại2.00%+ 0.41% VSP
Trung bình2.00%+ 0.41% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền ETH· Nhận lãi suất bằng DAI