USDC+LMR· Gửi tiền USDC Nhận lãi suất bằng LMR(Retiring)

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC+LMR

$211·

50100150200
Địa Chỉ Hợp Đồng0xA7C2...2719
Phí phổ thông
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper USDC+LMR Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng USDC tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành LMR và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Đệm Pool100.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Nhận lãi suất bằng LMR

Approve 10x