DAI+LINK· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng LINK

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+LINK

·

10k20k30k40k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x83A9...fecf
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+LINK Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành LINK và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Compound Leverage
77.00%
Convex SUSD 4 Pool
19.00%
Đệm Pool4.00%
Hiện tại1.49%
Trung bình1.52%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng LINK

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi