DAI+LINK· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng LINK

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+LINK

·

20k40k60k80k100k120k140k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x83A9...fecf
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

The Vesper DAI+LINK Earn pool routers through the corresponding Grow Aggressive DAI Pool to earn yield. That yield is then converted to LINK and streamed to the depositor.

Strategy
Weight
Vesper grow aggressive DAI pool
100%
Hiện tại2.34%
Trung bình2.45%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng LINK

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi