DAI+LINK· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm LINK

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+LINK

·

5k10k15k
Địa Chỉ Dợp Dồng0x83A9...fecf
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại2.90%+ 267.32% VSP
Trung bình2.90%+ 292.08% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm LINK

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi