DAI+VSP· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng VSP

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+VSP

·

0.2k0.4k0.6k0.8k1k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x8209...B402
Phí nền tảng
15.00%
Phí Rút Tiền
0.60%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại0.00%
Trung bình0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng VSP

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi