DAI+VSP· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng VSP

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+VSP

·

20k40k60k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x8209...B402
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm GiữN/A

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+VSP Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành VSP và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex SUSD 4 Pool
49.00%
Compound Leverage
49.00%
Đệm Pool2.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng VSP

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi