WBTC+DAI· Gửi tiền WBTC Nhận lãi suất bằng DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC+DAI

·

0.5M1M1.5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x7a74...2ebf
Phí phổ thông
1.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper WBTC+DAI Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng WBTC tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành DAI và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Vesper + Maker
93.00%
Đệm Pool7.00%
Hiện tại0.40%+ 0.27% VSP
Trung bình0.40%+ 0.27% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền WBTC· Nhận lãi suất bằng DAI

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi