WBTC+DAI· Gửi tiền WBTC Nhận lãi suất bằng DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC+DAI

·

1M2M3M4M5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x7a74...2ebf
Phí nền tảng
20.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại0.29%+ 0.13% VSP
Trung bình0.35%+ 0.15% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền WBTC· Nhận lãi suất bằng DAI

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi