WBTC+DAI· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC+DAI

·

0.2M0.4M0.6M0.8M1M
Địa Chỉ Dợp Dồng0x7a74...2ebf
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại4.98%+ 6.57% VSP
Trung bình4.60%+ 6.07% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm DAI

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi