DAI+SHIB· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng SHIB(Retiring)

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+SHIB

·

0.2k0.4k0.6k0.8k1k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x6F8D...488c
Phí phổ thông
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+SHIB Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành SHIB và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Đệm Pool100.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng SHIB

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi