DAI+SHIB· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng SHIB

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+SHIB

·

0.2k0.4k0.6k0.8k1k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x6F8D...488c
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại5.00%
Trung bình5.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng SHIB

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi