Pool STETH

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool STETH

·

200k400k600k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x4Dbe...Aa7B
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt stETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex SUSD 4 Pool DAI
48.00%
Compound Leverage DAI
48.00%
Đệm Pool4.00%
Mức Lãi Suất 1.09%Tài sản 5.35%+ 1.00% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền stETH· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi