DAI+WBTC· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm WBTC

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WBTC

·

100k200k300k400k
Địa Chỉ Dợp Dồng0x35B2...516E
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại8.67%+ 12.05% VSP
Trung bình8.67%+ 12.03% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm WBTC

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi