DAI+WBTC· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng WBTC

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WBTC

·

50k100k150k200k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x35B2...516E
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại1.57%
Trung bình1.79%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng WBTC

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi