DAI+WBTC· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng WBTC

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WBTC

·

20k40k60k80k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x35B2...516E
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+WBTC Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành WBTC và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Compound Leverage
49.00%
Convex SUSD 4 Pool
48.00%
Đệm Pool3.00%
Mức Lãi Suất 2.61%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng WBTC

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi