LINK+DAI· Gửi tiền LINK Nhận lãi suất bằng DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool LINK+DAI

·

50k100k150k200k250k300k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x252c...DfF2
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại2.61%
Trung bình3.55%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền LINK· Nhận lãi suất bằng DAI

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi