LINK+DAI· Gửi tiền {{Symbol}} Kiếm DAI

Tổng giá trị bị khóa trong pool LINK+DAI

·

10k20k30k40k50k60k
Địa Chỉ Dợp Dồng0x252c...DfF2
Phí nền tảng
25.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ
Hiện tại3.44%+ 48.18% VSP
Trung bình3.44%+ 53.24% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền
Nhận

Gửi tiền {{Symbol}}· Kiếm DAI

N/A

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi