LINK+DAI· Gửi tiền LINK Nhận lãi suất bằng DAI(Retiring)

Tổng giá trị bị khóa trong pool LINK+DAI

·

5k10k15k20k25k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x252c...DfF2
Phí phổ thông
0.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Vesper LINK+DAI Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng LINK tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành DAI và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Đệm Pool100.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền LINK· Nhận lãi suất bằng DAI

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi