Pool DAI

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI

·

1M2M3M4M5M6M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x0538...36ee
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt DAI tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex SUSD 4 Pool
61.92%
Convex 4 Meta Pool FRAX Pool
30.00%
Đệm Pool8.08%
Hiện tại2.92%+ 0.31% VSP
Trung bình1.77%+ 0.30% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Linh hoạt

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi