Pool WBTC

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC

·

1M2M3M4M5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x01e1...6efD
Phí nền tảng
0.00%
Phí Rút Tiền
0.00%
Phí phổ thông
1.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt WBTC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Strategy
Weight
maker
90.00%
Pool buffer10.00%
Hiện tại0.61%+ 0.24% VSP
Trung bình1.83%+ 0.24% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền WBTC· Linh hoạt

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi