Pools tăng trưởng

Vesper Grow Pools cho phép bạn dễ dàng gia tăng lượng tài sản nắm giữ của mình bằng cách gửi các khoản tiền gửi của bạn đến các nguồn lợi nhuận DeFi hàng đầu. Gửi một đồng coin, kiếm được nhiều hơn số coin đó. Các chiến lược tích cực và linh hoạt luôn sẵn sàng.

Earn Pools

Vesper's Earn Pools cho phép bạn gửi một token và nhận lãi từ một token khác. Tiền điện tử của bạn có thể kiếm được stablecoin và ngược lại.

Pools quản trị

Bằng cách staking VSP của bạn, thông qua việc mua hoặc được nhận như một phần thưởng cho việc tham gia Vesper, bạn tạo nên sức nặng từ lá phiếu của mình trong cộng đồng Vesper đồng thời thu được lợi nhuận.